Certificeringen

Verklaring inzake kwaliteitsbeleid

Klanten dienen is een mentaliteit
Iedereen weet dat kwaliteit geen beslissing is, maar een dagelijkse taak!

Sinds meer dan 120 jaar werkt Vernis Claessens SA voortdurend aan die kwaliteit ten dienste van zijn klanten, zowel schilders als distributeurs en industriële of institutionele partners.

Trouw aan haar productfilosofie en als Europees marktleider in haar specialiteit, begeleidt Vernis Claessens SA dag in dag uit haar partners en ontwikkelt voor hen producten en diensten die beantwoorden aan de verwachtingen van de markt.

Ons streven naar kwaliteit is gericht op het opwaarderen van onze “know-how”, die de basis vormt van onze eigenheid en van onze bedrijfscultuur.

Onze missie op het gebied van kwaliteit geeft vorm aan de volgende doelstellingen:
• onze klanten overtuigen van onze vaste wil om hen steeds beter te dienen
• door innovatie tegemoetkomen aan de algemene milieubewustheid
• het voortdurend verbeteren van de communicatie met onze institutionele partners
• nieuwe partnerschapsvormen blijven ontwikkelen met onze leveranciers van grondstoffen en handelsproducten
• onze diensten doen evolueren naar een meer interactieve communicatie
• het doelstellingenmanagement en het middelenbeheer versterken om onze medewerkers in staat te stellen hun bekwaamheden te ontwikkelen en tot hun recht te laten komen
• de individuele, collectieve en solidaire verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers stimuleren bij hun dienstverlening aan de klanten.

En zich steeds weten “te onderscheiden” om zijn echte waarde te blijven geven aan het keurmerk :