Comfort & Welzijn

Safe Plus Mat

De matte verf die de gezondheid in acht neemt, ontworpen voor vakmensen

Toepassing

Safe Plus Mat is een matte binnenverf, met respect voor de gezondheid, zonder* risicovolle ingrediënten.

Een 100% professionele verfkwaliteit die de gezondheid in acht neemt; de innovatieve formule zonder* allergenen, gefabriceerd in een schone en gesteriliseerde omgeving, maakt van Safe Plus de ideale matte verf voor ruimten die bestemd zijn voor personen die allergisch of gevoelig voor bepaalde stoffen zijn.

Voor alle binnenwerken aan plafonds en muren, rechtstreeks op gips en afgeleiden daarvan producten, cement, beton en oude, draagkrachtige verflagen.

Eigenschappen

  • Uitstekende dekkracht
  • Formule zonder* allergenen, conservermiddelen, biociden, kankerverwekkende stoffen, zonder hormoonontregelaars, zonder oplosmiddelen en zonder uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht
  • Ideaal voor mensen die allergisch zijn of voor allergieën vatbaar
  • Diepe matte afwerking
  • Gebruiksvriendelijk

*Safelife past het voorzorgsprincipe toe op hormoonontregelende stoffen, allergenen, biociden en oplosmiddelen.

**Safelife is een Vereniging zonder winstoogmerk volgens de Franse wet van 1901. Ze steunt consumptieproducten die het milieu en de gezondheid niet schaden door het voorzorgsbeginsel toe te passen op de ingrediënten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals hormoonontregelaars, biociden en oplosmiddelen. De experts die de Vereniging ondersteunen, stellen geactualiseerde lijsten op met de risicovolle ingrediënten die uitgesloten moeten worden. Meer informatie op www.safe-life.org.